Svasta logo
# # # # # # #

Tehnoplus

Firma Tehnoplus este producător de echipamente medicale pentru spitale. Este o firmă care a crescut foarte mult în ultima vreme, iar managementul firmei pierduse din mână problema costurilor și a organizării financiare interne.

 

Aveau nevoie de un sistem de bugetare, defalcat pe departamente care să le permită planificarea costurilor, urmărirea (și eventual reducerea) lor și calcularea abaterilor. Evident, totul în cadrul unor ținte de profit fixate de management.

 

În calitate de consultant, am început stabilind o relație între țintele de profit și performanță stabilite de management și cheltuielile necesare pentru realizarea acestor ținte.

 

Ulterior, am analizat cheltuielile din contabilitate, le-am transformat în costuri economice (operație în cadrul cărora am preluat anumite costuri, am eliminat unele, am adăugat altele). Apoi aceste costuri au fost împărțite (logic) în fixe și variabile; apoi au fost așezate în ordinea inversă a ponderii (cele mai mari primele). În continuare, fiecare poziție de cost a fost repartizată (după anumite chei de repartizare, unele estimate, altele calculate) pe fiecare departament.

 

Cunoscând relația dintre costuri și țintele de performanță economică stabilite de management, am putut evalua necesarul de cost pentru fiecare departament, și am putut stabili (matematic, evident) limitări maxime (de genul „nu depășiți aceste valori") și nevoi minime (știind care este relația dintre cost și profitul țintă).

 

Având costurile defalcate pe poziții și pe departamente, am putut indica ce costuri trebuie să fie scăzute (și apoi stabilit, din punct de vedere tehnic, dacă se pot scădea acele costuri fără a influența calitatea produselor și serviciilor oferite). Astfel, am reușit să nu cădem în capcana de a încerca să influență costurile cel mai simplu de influențat, dar fără a avea vreun efect în economia firmei.

 

Invers, în cazul în care este necesară creșterea vreunui cost, se poate calcula și estima exact impactul pe care această creștere o va avea asupra țintelor de profit și se poate resorbi un eventual impact negativ din altă parte.

 

Așadar, în acest moment, managementul firmei Tehnoplus are la dispoziție un sistem flexibil și ușor de folosit prin care poate ține evidența costurilor pe poziție de cost, pe departament, pe tip de cost (fix / variabil) și poate calcula impactul scăderii sau creșterii unui cost asupra țintelor de performanță stabilite de management.

 

 

COMPETENTE SI VALORI