Svasta logo
# # # # # # #

StudiOpera, de la cultura managementului la managementul culturii

 

Proiectul studiOpera derulat pe parcursul a trei ani de către Opera Națională București (ONB) - prin Studioul Experimental de Operă și Balet "Ludovic Spiess" (SEOB) -Solicitant, Accademia Teatro alla Scala din Milano- Partener 1 și SVASTA ICG România- Partener 2, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investește în oameni!".

 

Printre cei care au luat cuvântul în cadrul conferinței, s-au numărat: Cătălin Ionescu Arbore- Director General Opera Națională București, Responsabil Management cultural studiOpera, Luisa Vinci- Director General Accademia Teatro alla Scala, dr. ing. Iulian Svasta- Director- Asociat SVASTA ICG România, Anda Tăbăcaru Hogea- Coordonator Studioul Experimental de Operă și Balet „ Ludovic Spiess", Manager de proiect studiOpera și Mariana Colpoș- Director artistic Opera Națională București, Responsabil Canto studiOpera.

 

Luisa Vinci- Director General Accademia Teatro alla Scala, a declarat : „ Datoria noastră astăzi, în România, este de a cultiva un model formativ inovator pentru țară, colaborând activ cu profesioniștii din domeniu pentru a putea pregăti, în primul rând, un grup de profesori capabili să transmită propria lor experiență artiștilor, tehnicienilor și managerilor de mâine. Sperăm că aceștia sunt doar primii pași dintr-o lungă experiență, dintr-un program de formare și dintr-o relație care se naște azi pentru a putea garanta rezultate de calitate în anii care urmează."

 

Dr. ing. Iulian Svasta- Director- Asociat SVASTA ICG România, a declarat: „În lumea  de astăzi, cultura în general și poate îndeosebi arta spectacolului reprezintă un domeniu în care mai mult decât până acum este nevoie de o muncă în echipă. Performanța actului cultural necesită o bună utilizare a resurselor din ce în ce mai costisitoare. Această performanță poate fi atinsă prin sinergie, multiculturalitate, și mai ales un bun management..... De la o cultură a managementului la managementul culturii nu este decât un pas."

 

Partea a doua a proiectului (iulie 2010- iunie 2011), se află în plină derulare și constă în elaborarea unui program de instruire adecvat și în implementarea  unui program de tip „ formare de formatori", cu ajutorul specialiștilor Academiei Teatrului La Scala și ai firmei SVASTA ICG România. În aceste sens se vor pune bazele unui Centru de orientare profesională în domeniul artelor spectacolului, în cadrul căreia se va urmări desfășurarea de cursuri pilot în domeniile considerate prioritare ca urmare a cercetării realizate în prima etapă.

 

Partenerii implicați s-au arătat încântați de colaborare și de rezultatele palpabile ale proiectului până în momentul de față. De asemenea, aceștia și-au exprimat mulțumirea vizavi de profesionalismul de care au dat dovadă colaboratorii din partea firmei SVASTA ICG România.