Svasta logo
# # # # # # #

Inoventiv

 

Investește în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor"

Domeniul major de intervenție 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității"

Titlul proiectului: Creșterea adaptabilității și competitivității angajaților din industria românească prin formare profesională continuă în domeniile TIC, transfer de noi tehnologii, protecția mediului și controlul poluării

Contract POSDRU/81/3.2/S/59925

 

COMPETENTE SI VALORI

Începând cu data de 3 ianuarie 2011, SVASTA ICG srl, în parteneriat cu Ensight Management Consulting și Steinbeis-Transferzentrum Ost-West Kooperationen, implementează proiectul „Creșterea adaptabilității și competitivității angajaților din industria românească prin formare profesională continuă în domeniile TIC, transfer de noi tehnologii, protecția mediului și controlul poluării" - INOVENTIV.

 

Acest proiect presupune o investiție de aproximativ 1,5 milioane de euro în dezvoltarea competențelor și cunoștințelor managerilor din industria românească.

 

1.100 de manageri de nivel mediu și de top din industria românească vor beneficia de cursuri formarea profesională continuă în domeniile TIC, transfer de noi tehnologii, protecția mediului și controlul poluării, pe parcursul celor 3 ani de implementare a proiectului. Costurile cursurilor sunt suportate în întregime din bugetul proiectului.

 

Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor grupului țintă, implementarea proiectului se va face conform următoarelor etape:

 • Analiza nevoilor de training a grupului țintă
 • Adaptarea cursurilor oferite conform nevoilor identificate
 • Livrarea cursurilor către grupul țintă
 • Diseminarea informațiilor cu privire la programul de formare profesională continuă și la rezultatele proiectului.

 

Participanții vor beneficia de:

 • Cunoștințe superioare
 • Acces la tehnologii noi și know-how european
 • Abordare profesională și unitară
 • Transfer de cunoștințe de la consultanți cu experiență în lucrul cu și în companii multinaționale
 • Abordarea practică a consultanților noștri
 • Training structurat cu exemplificări din industrie și jocuri de rol
 • Transferul de competențe, metode și instrumente de lucru
 • Instruire activă

 

Primele sesiuni de instruire se vor desfășura în perioada: octombrie - decembrie 2011. Proiectul va acoperi nevoile de training în domeniile TIC, transfer de tehnologii și protecția mediului și controlul poluării ale managerilor din industria romanească, la nivel național. Cursurile vor fi acreditate CNFPA si participanții vor putea susține în urma lor un scurt examen pentru obținerea certificării CNFPA.