Svasta logo
# # # # # # #

rurACT

Proiect finantat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investește în oameni!"

 

Proiectul "Stimularea dezvoltării antreprenoriale în mediul rural și schimb de experiență cu întreprnzătorii austrieci " are ca obiectiv dezvoltarea abilităților antreprenriale atât pentru tinerii din mediul rural angajați sau inactivi, cât și pentru tinerii antreprenori care doresc să își dezvolte și să își consolideze activitatea existentă, în vederea creșterii oporunităților pe piața muncii.

 

Proiectul acoperă județele: Giurgiu, Călărași, Maramureș, Bihor, Suceava și Bistrița Năsăud.

 

Concret, se vor realiza:

- activități de cercetare și studii de teren privind identificarea și evaluarea nevoilor specifice ale grupului țintă din zonele rurale;

- campanii de informare și conștientizare privind oportunitățile de ocupare în domenii non - agricole pentru persoanele din grupul țintă;

- programe de promovare a culturii antreprenoriale în mediul rural;

- seminarii de formare antreprenorială;

- workshop-uri de dezvoltare antreprenorială specifice mediului rural, cu asistența unui trainer austriac;

- vizite și stagii de practică la firme austriece care activează în domenii conexe mediului rural.

 

COMPETENTE SI VALORI

Beneficiile reale ale acestui proiect sunt date de faptul că participanții vor fi sprijiniți pe parcursul proiectului să își dezvolte o idee de afacere, cele mai bune planuri de afacere vor fi  susținute prin ore de consultanță și consiliere; participanții vor putea învăța din experiența firmelor austriece și vor putea să vadă "cu ochii lor " cum sunt organizate firmele austriece de profil (firme/ asociații meșteșugărești/ organizații patronale din zona rurală).