Svasta logo
# # # # # # #

Training & Coaching in Project Management

Grup țintă

Specialiști din sectorul privat și public, implicați în inițierea, derularea și managementul proiectelor, de diverse dimensiuni și complexitate, indiferent de sursa de finanțare, beneficiar sau organizația care implementează proiectul.

Tematici abordate

Tematicile abordate urmaresc structura standardului ocupațional CNFPA și îmbină metodologia de management de proiect bazată pe standardul PMBOK ® - Project Management Body of Knowledge al Project Management Institute (www.pmi.org) și metodologia Project Cycle Management elaborată de către Comisia Europeană:

 • Noțiuni de bază
 • Inițierea proiectului: Ciclul de viață, Arborele problemelor, Obiective SMART, Matricea Cadru Logic
 • Sistemul decizional: Fundamentarea deciziilor, Tipuri de decizii, Metode de asistare în luarea deciziilor
 • Planificare și fezabilitate: Fezabilitate financiară - Analiza Cost Beneficiu - ACB, Metoda perioadei de recuperare - Payback, Metoda valorii actualizate nete - VAN, Metoda ratei interne de rentabilitate - RIR, Planificarea în Timp, Planificarea Resurselor, Proiectare Buget
 • Formarea și conducerea echipei de proiect: Managementul în 4 direcții, Stiluri de management, Comunicarea în echipă
 • Execuția proiectului: Achiziții, Gestionarea timpului, Monitorizare
 • Managementul riscului: Identificare și analiză, Reducere și Evitare, Transfer, Plan de Contingență, Acceptare
 • Monitorizare și control: Metoda valorii dobândite, Respectarea planificării în timp, Evitarea decalajelor
 • Managementul calității: Faza de încheiere a proiectului, Auditul proiectului, Evaluarea performanței
  *Programul detaliat al cursului poate fi solicitat în scris, pe e-mail.

Mod de desfășurare

Pachetul de curs oferit se desfășoară pe parcursul a 70 de ore de instruire și are următoarea structură:

 • Modul I - Sesiune de instruire cu prezență în sala de curs pentru aprofundarea aspectelor teoretice, studii de caz, stabilirea unui portofoliu de proiecte din care se vor selecta și dezvolta, sub îndrumarea formatorilor, schițe de proiecte relevante pentru domeniile de activitate specifice participanților. Documentația de curs este pe suport hârtie și în format electronic.

  La sfârșitul sesiunii, se va elibera un Certificat de participare SVASTA în urma prezenței la curs în procent de minim 75%. Acest Certificat este bilingv - româno-german, fiind recunoscut în următoarele 7 țări în care grupul de consultanță ICG Austria are operațiuni: Austria, Germania, Ungaria, România, Bulgaria, Finlanda și Suedia. SVASTA este membru al grupului începând din 1 octombrie 2010. Detalii aici
 • Modul II - Examen de certificare a competențelor pentru ocupația Manager Proiect.

În urma participării la curs și a susținerii examenului final (două probe: prezentarea schiței de proiect dezvoltate la curs, individual sau în echipă, și un test grilă), obțineți Certificatul de absolvire recunoscut de CNFPA, însotit de o anexă în care sunt precizate competențele profesionale dobândite.(specimen /model)

 

Condiție de înscriere la examen - Diplomă de studii universitare.

 

Certificatul de absolvire recunoscut de CNFPA este singura certificare națională, armonizată la nivel european, care atestă competențele în domeniu pentru personalul implicat în inițierea, derularea și monitorizarea proiectelor.

Certificarea este deosebit de utilă și pentru Managerii de Proiect implicați în planificarea și implementarea de proiecte finanțate din fondurile structurale pe diverse Programe Operaționale Sectoriale sau din Programul Operațional Regional.

 

Se atestă toate cele 9 competențe profesionale ale ocupației Manager Proiect:

 1. Stabilirea scopului proiectului
 2. Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului
 3. Planificarea activităților și jaloanelor proiectului
 4. Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect
 5. Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect
 6. Managementul riscurilor
 7. Managementul echipei de proiect
 8. Managementul comunicării în cadrul proiectului
 9. Managementul calității proiectului
 • Modul III - Coaching & studiu la distanță. În urma absolvirii programului de perfecționare profesională, participanții:
  • vor primi o documentație pentru studiul individual și aprofundarea conceptelor specifice domeniului Project Managementului, inclusiv un Focus Ghid de operare MS Project.
  • vor beneficia de o lună de consultanță în Project Management fără alte costuri suplimetare taxei programului de perfecționare.

Valoarea programului de perfecționare profesională: 1.390 Lei (scutit TVA).

Valoarea examenului pentru Certificatul de absolvire (CNFPA): 290 Lei (scutit TVA)


Reduceri din taxa de curs:

3% pentru al 2-lea participant de la aceeași organizație
5% pentru al 3-lea participant de la aceeași organizație

 

Pentru înscriere, vă rugăm să descărcați formularul de înscriere aici


Pentru orice detalii, pentru a primi pe e-mail / fax invitația de participare sau formularul de înscriere, vă puteți adresa doamnei Aura Baldăr, baldar.aura@svasta.ro sau la telefoanele 021 315 25 00/66, 0722 261 361.

 

 

 

COMPETENTE SI VALORI

De ce SVASTA?

 • Pragmatism. Interactivitate. Profesionalism. Trainerii SVASTA conduc în prezent proiecte finanțate din fonduri structurale - proiecte strategice, cu un buget cumulat de peste 8 mil. Eur. Sunt practicieni, nu vorbesc doar „din cărți". Au finalizat cu succes implementarea unor proiecte, private și publice, naționale și europene. A doua zi după curs veți putea aborda mai eficient un proiect.
 • Probabil cel mai bun raport preț/calitate al serviciilor oferite pe piața cursurilor de project management.
 • Recunoaștere națională. Cursul este acreditat CNFPA* - conform standardului ocupațional Manager Proiect Cod COR: 241919. Diploma Dvs. este recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării și Inovării și atestă toate cele 9 competențe profesionale ale ocupației. Calificarea obținută în urma derulării cursului și susținerii examenului se trece în cartea de muncă.

*SVASTA este furnizor de formare profesională a adulților înscris în Registrul național al furnizorilor autorizați, cu numărul de ordine 40/4343/23.09.08. Puteți descărca Decizia de autorizare aici. Formarea profesională autorizată este complet deductibilă fiscal.