Svasta logo
# # # # # # #

NEGRO 2000

Identificarea nișelor din piață cu oportunități de creștere în raport cu punctele forte și strategia de dezvoltare ale SC NEGRO 2000 SRL - un studiu complex realizat de consultanții SVASTA, ce a furnizat managementului Negro 2000 un instrument de fundamentare a deciziilor viitoare.

 

Concret, studiul prezintă o imagine detaliată a unor nișe de piață, atât din România cât și din piețe externe, pe baza de date concrete; ulterior, datele (produsele, producătorii, volume vândute, canale de distribuție, strategii de branding ale competitorilor) din piață au fost analizate în raport cu punctele forte ale organizatiei, fiind generate scenarii de dezvoltare a Negro 2000 pe baza potențialei evoluții a pieței.

Dintre scenariile generate, au fost selectate cele care oferă posibilități de atingere a obiectivelor strategice ale Negro 2000.

 

Astfel, managementul Negro 2000 a obținut un instrument ce-i permite orientarea eficientă a resurselor către direcții de dezvoltare bine-definite, atât în raport cu capacitățile proprii cât și cu potențialul pieței.

 

 

 

COMPETENTE SI VALORI

Beneficiile reale ale fundamentării deciziilor pe baza concluziilor studiului se regăsesc în: șanse sporite de atingere a obiectivelor strategice ale Negro 2000;  gestionarea eficientă a costurilor prin orientarea resurselor către ținte bine-definite; minimizarea șanselor de adoptare a unor decizii greșite, ce ar putea aduce pierderi companiei.