Svasta logo
# # # # # # #

UNILACT

Firma Unilact (producător de brânzeturi din județul Alba, localitatea Unirea), a devenit clientul SVASTA în anul 2009, în februarie, în urma unui seminar de Controlling și Calculația Costurilor. Dl. Marius Bîcu, directorul firmei, voia să afle cum poate calcula costul unei bucăți de cașcaval de 400 de grame, cum poate calcula costul unei bucăți de cașcaval de 200 de grame, al unei bucăți de telemea de vacă de 400 de grame, etc. Scopul acestor informații era identificarea surselor exacte de profit și maximizarea lor și găsirea surselor de pierdere și eliminarea lor. Mai exact, dl. Bîcu voia să știe cât câștigă la fiecare bucată de brânză (vom denumi astfel generic toate tipurile de brânzeturi, indiferent dacă este vorba despre cașcaval, telemea sau brânză de burduf) vândută și dacă nu cumva, anumite tipuri de brânză aduc pierdere, pierdere care este acoperită din profitul altor tipuri de brânzeturi.

Pentru început, pentru a merge pe un teren stabil, am plecat de la datele din contabilitatea anului precedent, anume 2008. Am luat toate cheltuielile din contabilitate, și le-am transformat în costuri. Anumite cheltuieli s-au transformat complet în costuri, altele mai puțin, altele deloc, după anumite criterii pe care le-am stabilit de comun acord, pe baze logice. Apoi, costurile au fost împărțite în costuri fixe și variabile, după criteriul dependenței de evoluția performanței. Anumite costuri au fost integral fixe, altele integral variabile, iar altele au fost atât fixe cât și variabile. Prima informație a fost să vedem dacă diferența dintre cifra de afaceri și costuri variabile (denumită contribuție de acoperire) este pozitivă. Da, este. A doua chestiune a fost să vedem dacă diferența dintre contribuția de acoperire și costurile fixe (denumită profit) este pozitivă. Da, este.

Pasul următor a fost definirea de centre de cost în cadrul firmei Unilact, astfel încât să nu rămână nici o activitate ne-introdusă în vreun centru de cost. Centrele de cost au două funcțiuni clar definite:

  1. sunt centre de responsabilitate (de activitate) care au un anumit buget
  2. sunt instrument tehnic de decontare al costurilor

Astfel, dacă ar fi rămas activități ale firmei neacoperite de centre de cost, atunci ar fi rămas costuri nerepartizate și nedecontate.

După stabilirea centrelor de cost, cu ajutorul unor chei de repartizare, am repartizat toate costurile variabile pe centrele de cost. Astfel, directorul firmei a văzut costul fiecărei activități în cadrul firmei, putând lua (dacă este cazul) decizia de externalizare a unei activități. La finalul acestei operațiuni, fiecare centru de cost avea bugetul stabilit.

Ulterior, am schimbat costurile preluate din contabilitate cu costurile generate de consumurile specifice ale firmei. Astfel, directorul firmei a reușit să previzioneze costurile pentru perioadele următoare. De asemenea, are și posibilitatea de a evidenția separat costurile realizate pentru o comparare permanentă (lunară, în cazul lui).

Următorul pas a fost repartizarea bugetelor centrelor de cost pe produse. Acest lucru a fost făcut în pași succesivi, pentru că firma realizează întâi semifabricate și apoi produse finite. Repartizarea bugetelor centrelor de cost pe semifabricate și apoi de pe semifabricate pe produse s-a făcut folosind chei de repartizare, altele pentru fiecare pas (cantitatea de produse realizată, procentul de utilizare al centrului de cost de către produs - Inanschpruchsname - cantitatea și tipul ambalajelor folosite, etc.).

La sfârșitul acestei operațiuni, am obținut costul variabil pe fiecare produs, putând obține deja contribuția de acoperire pe fiecare produs.

Am repartizat și costurile fixe. Această repartizare a fost o operațiune relativ simplă, folosind drept cheie de repartizare ponderea fiecărui tip de produs în total și ponderea fiecărui produs în cadrul ponderii, pentru o exactitate sporită.

Astfel, la sfârșitul acestui proces, clientul meu știa costul unei bucăți de brânză (cașcaval de orice tip, telemea, brânză de burduf, etc.) în subîmpărțirea fix - variabil.

Am decis să nu lăsăm lucrurile în acest stadiu și să continuăm prin crearea unui sistem de avertizare preventivă. Astfel, pe baza datelor de mai sus, am putut calcula următoarele elemente:

  1. prețul minim la care se poate face vânzarea - util în condiții de competiție
  2. costurile maxime pe care clientul meu și le poate permite (atât fixe cât și variabile) - pentru ca el să știe unde trebuie să acționeze pentru scăderea costurilor, să nu acționeze haotic, să scadă anumite costuri care au o influență foarte mică asupra costului total.
  3. cantitatea minimă din fiecare produs pe care clientul meu trebuie să o producă și să o vândă pentru a nu avea pierdere (pragul de rentabilitate, break-even point), care nu se poate calcula decât știind costurile fixe și variabile.
  4. cifra de afaceri minimă pe care clientul meu trebuie să o obțină pentru fiecare produs - pentru a putea compara produsele între ele (cașcavalul nu este comparabil cu brânza de burduf, dar cifra de afaceri obținută din cașcaval este comparabilă cu cea obținută din brânza de burduf).

În acest moment, clientul poate lua decizia de vânzare în deplină cunoștință de cauză.

Nu vom lăsa lucrurile aici. În continuare vom repartiza anumite costuri în funcție de client (sunt anumiți clienți care generează costuri specifice) și vom crea o matrice care va arăta contribuția de acoperire adusă de fiecare client, de fiecare produs și de fiecare produs vândut fiecărui client.

În continuare vom modela matematic procesul de producție al firmei. Vom obține o funcție polinomială care va permite calcularea optimului de producție, opimului folosirii mașinilor și oamenilor, optimul de costuri și optimul de profit.

Acesta este un sistem complet de calculație de costuri cu utilitatea clară de sistem de avertizare preventivă. Toate elementele prezentate sunt legate strict de funcția de producția a firmei și nu am intrat, în acest caz, în managementul financiar.

 

COMPETENTE SI VALORI